Processing may take a few seconds...

Phd student

Tadeusz Szalaty

Articles  |  Chapters  |  Reports  |  Dissertation
Organizational unit

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

tadeusz.h.szalaty@doctorate.put.poznan.pl

Telephone

61 665 37 47

Articles (14)

Chapters (24)

Reports (3)

Dissertation