Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

Tadeusz Szalaty

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

tadeusz.h.szalaty@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 47

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (23)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS