Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Lignin activated in ionic liquids as a component of functional materials

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • lignina krafta
  • ciecze jonowe
  • aktywacja ligniny
  • materiały hybrydowe
EN
  • kraft lignin
  • ionic liquids
  • activation of lignin
  • hybrid materials
Liczba stron

253

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Chrobok

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

07.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Beata Podkościelna

Miejsce

Lublin, Polska

Data

28.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.01.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne