Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Grzela

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

tomasz.grzela@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 84

ORCID

0000-0002-5775-0924

ResearcherID

M-9800-2015

Google Scholar

608r5rwAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (1)

Książki (2)

Raporty (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (6)

Recenzje prac dyplomowych (13)