Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Grzela

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

tomasz.grzela@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 84

PBN ID

3987236

ResearcherID

M-9800-2015

ORCID

0000-0002-5775-0924

Google Scholar

608r5rwAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS