Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Design, fabrication and characteristics of electroactive hybrid materials for sensor detection systems

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka elektroaktywnych materiałów hybrydowych do sensorowych systemów detekcji

Language

english

Keywords
EN
  • hybrid material
  • biosensor
  • electrochemical sensor
  • nanomaterial
  • biopolymers
PL
  • materiał hybrydowy
  • biosensor
  • sensor elektrochemiczny
  • nanomateriał
  • biopolimery
Abstract

EN Diabetes, often considered a disease of modern civilization due to its strong connection with modern lifestyle factors, highlights the urgent need to construct advanced biosensors that provide precision, convenience and early detection capabilities. The main goal of this work was the design, synthesis and characterization of new electroactive hybrid materials and their application in enzymatic biosensors and non-enzymatic electrochemical sensors. The activities carried out were aimed at obtaining a system characterized by better selectivity, sensitivity, a wider range of linearity, a lower limit of quantification, and increased stability of operating time. The obtained hybrid materials were subjected to detailed physicochemical and morphological characterization and then used to produce electrochemical sensors. An additional value of the work was an attempt to compare non-enzymatic and enzymatic sensors.

PL Cukrzyca, często uważana za chorobę współczesnej cywilizacji ze względu na jej silny związek z czynnikami współczesnego stylu życia, podkreśla pilną potrzebę skonstruowania zaawansowanych biosensorów zapewniających precyzję, wygodę i możliwości wczesnego wykrywania. Głównym celem tej pracy było zaprojektowanie, synteza i charakterystyka nowych elektroaktywnych materiałów hybrydowych oraz ich aplikacja w enzymatycznych biosensrach oraz nieenzymatycznych sensorach elektrochemicznych. Prowadzone działania miały na celu otrzymanie układu charakteryzującego się lepszą selektywnością, czułością, szerszym zakresem liniowości, niższą granicą oznaczalności, oraz zwiększoną stabilnością czasu pracy. Otrzymane materiały hybrydowe poddano szczegółowej charakterystyce fizykochemicznej i morfologicznej, a następnie wykorzystano do wytworzenia elektrochemicznych sensorów. Dodatkową wartością pracy było podjęcie próby porównania nieenzymatycznych i enzymatycznych sensorów.

Number of pages

213

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Comments

Strony 120-201 wersji elektronicznej rozprawy zostały utajnione.

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Olena Ivashchenko

Place

Poznań, Polska

Date

04.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Urszula Narkiewicz

Place

Szczecin, Polska

Date

11.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Agnieszka Nosal-Wiercińska

Place

Lublin, Polska

Date

20.11.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.02.2024

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.