Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Energooszczędny napęd z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych z łagodnym startem

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Energy-optimal control of line start permanent magnet synchronous motor

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 75

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • silnik synchroniczny
  • LSPMSM
  • PMSM
  • układ napędowy
Abstract

PL W artykule przedstawiono układ napędowy z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych z rozruchem bezpośrednim (LSPMSM) przeznaczony dla napędu wentylatora. Omówiony został algorytm sterowania silnika LSPMSM według zasady u/f oraz optymalizacja korekty napięcia zasilającego za pomocą algorytmu genetycznego, która zapewnia zmniejszone zużycie energii elektrycznej. Model układu opracowano w języku Matlab. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych ilustrują poprawne działanie energooszczędnego układu napędowego z silnikiem LSPMSM dla napędu wentylatora.

EN This paper presents the drive system of line start synchronous motor with permanent magnet (LSPMSM) for fan application. There was presented to the motor u/f control algorithm for LSPMSM and optimization of the supply voltage using a genetic algorithm, which provides reduced power consumption. The model developed in Matlab. The simulation results illustrate the correct operation of energy-efficient of LSPMSM drive for fan applications.

Pages (from - to)

135 - 140

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.