Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane funkcje zabezpieczeniowe sterownika polowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Selected IED protection functions

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sterownik polowy
  • algorytmy zabezpieczeniowe sterownika polowego
  • elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
  • EAZ linie średniego napięcia
  • zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne zależne
  • zabezpieczenie admitancyjne
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty pracy algorytmów zabezpieczeniowych sterowników polowych. Opisano funkcje ukryte w głębi algorytmów, jednakże bardzo ważne ze względu na pracę elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podczas nietypowych awarii w liniach średniego napięcia. Opisywane funkcje do tej pory nie były badane. Typowym przykładem takiego zagadnienia jest działanie zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych o charakterystyce zależnej w przypadku, gdy prąd wejściowy zmienia swoją wartość po rozruchu zabezpieczenia. Innym przykładem jest praca zabezpieczenia admitancyjnego przy odkształconych przebiegach składowej zerowej prądu w doziemionej linii. Przedstawiono rozwiązania wiodących firm z rynku polskiego wraz z ich analizą. Praca została w całości oparta na doświadczeniach i pomiarach prowadzonych przez autora w laboratoriach Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.

EN The paper presents some aspects of the work IED protection algorithms. These functions are hidden deep in the algorithms, however, very important for the power protection automation during abnormal failure in the MV lines. These functions have not been tested yet. An example of this problem is action of the IDMT overcurrent protection when the input current changes its value after protection start-up. Another example is the work of an earth fault protection based on Y0> criteria, when Y0 signal is distorted. The article is entirely based on the experience and measurements conducted by the author in the laboratories of the Institute of Electrical Power Engineering Poznań University of Technology.

Strony (od-do)

95 - 102

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0