Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wykorzystanie kamer CMOS do rejestracji obrazów w zakresie bliskiej podczerwieni

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Using the CMOS cameras for image recording in near infrared range

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 76

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kamera CMOS
  • prześwietlanie peryferyjnych części ciała
  • transmitancja optyczna śródręcza
  • transiluminacja
Streszczenie

PL W pracy przeprowadzono ocenę możliwości aplikacyjnych dwóch kamer CMOS w prześwietlaniu peryferyjnych części ciała. Wykonano badania porównawcze dwóch typów kamer, przyjmując metodykę pomiaru zgodną z przyjętym sposobem prześwietlania obiektów biologicznych w układzie docelowym. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu kamer tego samego producenta różniących się charakterystyką widmową. Porównano wyznaczone charakterystyki widmowe z danymi katalogowymi producenta. Wyznaczono transmitancję widmową dwóch typów obiektywów. Porównano obiektyw o podwyższonej czułości w zakresie bliskiej podczerwieni z obiektywem przeznaczonym do pracy w zakresie widzialnym. Uzyskane charakterystyki widmowe odniesiono do przykładowej transmitancji optycznej śródręcza.

EN In the paper the assessment of the possibility of using two CMOS cameras for transilluminating the peripheral body parts are presented. The comparative tests were performed for two camera types with the adoption of the measurement methodology similar to the transillumination of the perypherial body parts in a target circuit. Cameras of the same producer but with different spectral characteristics were used in the research. Spectral sensitivity characteristics obtained during the research are different from the ones provided in producer’s data sheets. There was also the spectral transmittance for two types of a lens delineated - the first lens with high sensitivity in the near infrared, the second intended for use in the visible range. The obtained results were related to a sample transmittance of the peripheral body parts of (for example metacarpus).

Strony (od-do)

161 - 168

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9