Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

DNA sequence assembly involving an acyclic graph model

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Foundations of Computing and Decision Sciences

Rocznik: 2013 | Tom: Vol. 38 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

25 - 34

DOI

10.2478/v10209-011-0019-4

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15