Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania wpływu dodatku etanolu do paliwa Jet A-1 na emisję związków szkodliwych spalin silnika turbinowego GTM-120

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2013 | Numer: no. 3 (154)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

775 - 780

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13