Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badawcza ocena wpływu rozpylenia paliw węglowodorowych na tworzenie się ognisk samozapłonu oraz przebieg procesów przedpłomiennych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2013 | Numer: no. 3 (154)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

463 - 468

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13