Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Jakość użytkowa jako cecha determinująca sprawność dokonywania elektronicznych operacji biznesowych

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2013 | Numer: nr 104 (762)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

199 - 206

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8