Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Jeden z aspektów wymiany informacji w sprzężonych obliczeniach aerosprężystych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 65 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

7 - 23

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6