Processing may take a few seconds...

Article


Title

Jeden z aspektów wymiany informacji w sprzężonych obliczeniach aerosprężystych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

EN Data exchange aspect in coupled aeroelastic calculations

Year of publication

2013

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 65 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • obliczenia aerosprężyste
  • interpolacja danych
  • wyszukiwanie najbliższego otoczenia
Abstract

PL W artykule przedstawiono działanie sprzężenia kodów obliczeniowych w systemie do badań oddziaływania strukturalno-przepływowego, prowadzonych w laboratorium Zakładu Metod Projektowania Maszyn Politechniki Poznańskiej. Zaprezentowano sposób zwiększenia efektywności obliczeń przez modyfikację wyszukiwania odpowiadających sobie obszarów podczas wymiany danych pomiędzy połączonymi programami obliczeniowymi. Za pomocą opracowanych procedur wykonano obliczenia aerosprężyste dla wybranego przypadku, które potwierdziły poprawność tych procedur.

EN In this paper the principle coupling rules applied in fluid-structure interaction system used in Division of Methods of Machine Design laboratory at Poznan University of Technology are presented. The proposed solution with more efficient neighbourhood search algorithm increases efficiency of exchanging data between related regions at two nonmatching grids. The aeroelastic computations of test case were performed to prove correctness of the new coupling method algorithm.

Pages (from - to)

7 - 23

DOI

10.21008/j.2449-920X.2013.65.1.01

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.