Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Promocja internetowa mikro i małego przedsiębiorstwa w portalu społecznościowym Facebook

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2013 | Numer: nr 102 (752)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

136 - 144

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8