Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej - studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2013 | Journal number: nr 102 (752)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

266 - 280

Points of MNiSW / journal

8.0