Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2013 | Numer: nr 102 (752)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

266 - 280

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8