Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Stabilność witamin lipofilnych i jakość premiksów paszowych w czasie ich przechowywania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2013 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

813 - 818

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,367