Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pole elektromagnetyczne jako czynnik szkodliwy w przemyśle elektroenergetycznym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2013 | Numer: nr 59

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

19 - 34

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10