Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Pole elektromagnetyczne jako czynnik szkodliwy w przemyśle elektroenergetycznym

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Electromagnetic field as a harmful factor in the electric power industry

Year of publication

2013

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2013 | Journal number: nr 59

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • pole elektromagnetyczne
  • czynniki szkodliwe na stanowisku pracy
  • ergonomia stanowisk pracy
  • projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy
Abstract

PL W artykule opisano wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Dokonano tego przede wszystkim na podstawie analizy literatury dotyczącej źródeł pola elektromagnetycznego w otoczeniu człowieka oraz charakterystyki szkodliwego wpływu pola w zależności od wielkości natężenia pola elektromagnetycznego oraz długości ekspozycji na jego działanie. Przedstawiono również obowiązujące podstawy prawne oraz normy regulujące problem pól elektromagnetycznych.

EN Within the following article, the impact of electromagnetic field on humans is described. Specifically, carried out is an analysis of literature on the sources of the electromagnetic field in the human environment, and the characteristics of the harmful impact of the field depending on the size of the electromagnetic field strength and the length of exposure to its action. In the article presented are the current legal grounds and standards regulating the issue of electromagnetic fields.

Pages (from - to)

19 - 33

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.