Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Określenie minimalnego poziomu paliwa w zasobniku przykotłowym

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Determination of minimum level of fuel at coal bin

Year of publication

2013

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 65 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • złoże fluidalne
  • fluidyzacja
  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych mających na celu określenie minimalnego poziomu paliwa w zasobniku, od czego zależy ilość pyłów wydostających się ponad paliwo w trakcie przejścia fali ciśnieniowej będącej skutkiem detonacji w przewodach pomiędzy zasobnikiem a młynem węglowym. Badania prowadzono w komorze fluidyzacyjnej z mniejszymi niż krytyczne prędkościami przepływu gazu. Wyniki pozwoliły na określenie wysokości złoża paliwowego w zasobniku przykotłowym, przy której jest emitowana najmniejsza porcja pyłu w strefie występowania utleniacza po przejściu fali ciśnieniowej. Zaprezentowana analiza pozwala na opracowanie skutecznej pasywnej metody zabezpieczania przeciwwybuchowego instalacji do mielenia i magazynowania pyłów.

EN This paper presents the results of experimental investigations to determine the maximum level of fuel in the tank. The fuel level in the tank determines the amount of dust escaping over fuel during the transition fail a class effect of detonation pressure in the pipes between the container and coal mill. The study was conducted in a fluidized bed chamber to less than the critical speed of the gas flow. The results allowed us to determine the amount of fuel in the storage of coal for which the crossing of the pressure wave is emitted smallest unit of dust in the presence of oxidant. The presented analysis allows to develop an effective passive methods of explosion protection and storage of dust.

Pages (from - to)

17 - 26

DOI

10.21008/j.2449-920X.2013.65.2.02

Ministry points / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.