Processing may take a few seconds...

Article


Title

Działania na rzecz doskonalenia jakości procesu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Doradca Zawodowy

Journal year: 2013 | Journal number: nr 3(24)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

51 - 55

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.