Processing may take a few seconds...

Article


Title

Badania ekologiczności pojazdów ciężkich w rzeczywistych warunkach ruchu

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Technika Transportu Szynowego

Journal year: 2013 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

2763 - 2772

Presented on

XVI Międzynarodowa Konferencja TransComp, 2-5.12.2013, Zakopane, Poland

Points of MNiSW / journal

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.