Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of process parameters on dimensional accuracy of parts manufactured using fused deposition modeling technology

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 7 | Numer: no. 19

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

27 - 35

DOI

10.5604/20804075.1062340

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10