Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Selection of parameters in iris recognition system

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Multimedia Tools and Applications

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 68 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

193 - 208

DOI

10.1007/s11042-012-1035-y

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

1,346