Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Fast prototyping for video monitoring systems with the use of DSP module

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 59 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

375 - 381

DOI

10.2478/eletel-2013-0046

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15