Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Speaker recognition based on multilevel speech signal analysis on Polish corpus

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Multimedia Tools and Applications

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 74 | Numer: iss. 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

4195 - 4211

DOI

10.1007/s11042-013-1502-0

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

1,331