Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Zarządzanie firmą w zmiennym otoczeniu - studium przypadku na podstawie wyników gry kierowniczej

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Company management in a changing environment - a case study based on the results of the managerial game

Year of publication

2013

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2013 | Journal number: nr 61

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie
  • gry kierownicze
  • strategia
Abstract

PL W artykule zaprezentowano pojęcie i rolę symulacyjnych gier kierowniczych wykorzystywanych w procesach nauczania. W drugiej części przedstawiono rodzaje decyzji podejmowanych podczas rozgrywki prowadzonej przez uczestników kół naukowych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz wpływ tych decyzji na wirtualny rynek.

EN The paper presents the idea and the role of simulation managerial games used in the processes of education. The second part illustrates types of decisions that were made during ^ > the game by participants of students scientific groups from the Faculty of Engineering Management, Poznań University of Technology, and their influence in the virtual market.

Pages (from - to)

133 - 149

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.