Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zarządzanie firmą w zmiennym otoczeniu - studium przypadku na podstawie wyników gry kierowniczej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2013 | Numer: nr 61

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

133 - 149

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10