Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A hand motion controller allowing for control the computer models and peripherals

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

International Journal of Engineering Education

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 29 | Numer: no. 3

Typ artykułu ---
Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

586 - 595

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,360