Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kinetic analysis of Li|Li+ interphase in an ionic liquid electrolyte

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Applied Electrochemistry

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 43 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

367 - 374

DOI

10.1007/s10800-012-0515-0

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

2,147