Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Reformy systemów emerytalnych byłych krajów socjalistycznych i innych - porównania i oceny

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Polityka Społeczna

Rocznik: 2014 | Numer: nr 2

Typ artykułu

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

37 - 38

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12