Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Informacja w kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości środowiska pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2014 | Numer: nr 112 (808)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

61 - 71

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8