Processing may take a few seconds...

Article


Title

Praktyczne zastosowanie metody Herca w zarządzaniu wiedzą o przyczynach wypadków przy pracy

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2014 | Journal number: nr 112 (808)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

379 - 388

Points of MNiSW / journal

8.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.