Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Projekt stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji przebiegów siły elektromotorycznej transformacji

Autorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2014 | Numer: Issue 77

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

177 - 184

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2014, 28-29.04.2014, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9