Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Research-based assessment of the influence of hydrocarbon fuel atomization on the formation of self-ignition spots and the course of pre-flame processes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2014 | Numer: no. 2 (157)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

22 - 35

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13