Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybrane wyniki badań inteligencji przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Marketing i Rynek

Rocznik: 2014 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

635 - 641

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9