Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Range of aplication and limitations of the Earned Value Method in construction project estimation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Technical Transactions

Rocznik: 2014 | Tom: Vol. 111 | Numer: iss 2-B (6)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

65 - 72

Zaprezentowany na

Konferencja Naukowo-Techniczna: Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, 26-28.06.2014, Kraków, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13