Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Electrochemical Behavior of Tripodand-Type Silanes as Electrolyte Solvents for Electrochemical Capacitors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

International Journal of Electrochemical Science

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 8 | Numer: no. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

9222 - 9230

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25