Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

In situ metathesis ionic liquid formation dispersive liquid-liquid microextraction for copper determination in water samples by electrothermal atomic absorption spectrometry

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Talanta

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 115

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

178 - 183

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40