Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Traffic distribution into transport network for defined scenarios of transport system development in aspect of environmental protection

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of KONES Powertrain and Transport

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

183 - 192

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14