Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of a sorbitol-based nucleating agent modified with silsesquioxanes on the non-isothermal crystallization of isotactic polypropylene

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 131 | Numer: no. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

40131-1 - 9

DOI

10.1002/app.40131

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,768