Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nonisothermal crystallization of highly-filled polyolefin/calcium carbonate composites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 131 | Numer: no. 23

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 8

DOI

10.1002/app.41201

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,768