Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy a poziom wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2014 | Numer: z. 71 (1917)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

21 - 31

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11