Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Selection of surfactants as main components of ecological wetting agent for effective extinguishing of forest and peat-bog fires

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Chemical Papers

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

823 - 833

DOI

10.2478/s11696-013-0511-9

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

1,468