Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Statistical division of compressive strength results on the aspect of concrete family concept

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Computers and Concrete

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

145 - 161

DOI

10.12989/cac.2014...145

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,869