Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of filling type on strength of parts manufactured by Fused Deposition Modelling

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Machine Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

113 - 125

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14