Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Contribution to the Identification of Porosity Type in AlSiCu High-Pressure-Die-Castings by Experimental and Virtual Way

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Archives of Foundry Engineering

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 15 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

20.02.2015

Strony (od-do)

143 - 151

DOI

10.1515/afe-2015-0026

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15