Processing may take a few seconds...

Article


Title

Telewizja swobodnego punktu widzenia - nowa usługa czy futurystyczna wizja?

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne

Journal year: 2014 | Journal number: nr 8-9

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

734 - 737

Presented on

XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 3-5.09.2014, Poznań, Poland

Points of MNiSW / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.