Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Znaczenie etyki biznesu w zarządzaniu jakością

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Rocznik: 2014 | Tom: nr 64 (786) | Numer: t. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

365 - 372

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9