Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Description of the experimental method and procedure of model wear test of refrigeration compressors' parts

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Solid State Phenomena

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 225

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

85 - 92

DOI

10.4028/www.scientific.net/SSP.225.85

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10