Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Rocznik: 2014 | Numer: nr 66 (803)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

297 - 317

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9