Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zaufanie i współpraca w sieci jako odpowiedź na na przemiany społeczno-gospodarcze. Wybrane aspekty

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2014 | Tom: T. XV | Numer: z. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

303 - 313

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14