Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modelling of assembly sequences using hypergraph and directed graph

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Tehnički Vjesnik - Technical Gazette

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1229 - 1233

URL

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193780

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

0,579