Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2014 | Numer: nr 113 (809)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

47 - 57

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8